WeekendMix The best way to boost your weekend

Mash-up

Een mash-up is het op muzikaal verantwoorde wijze door elkaar draaien van twee of meer muzieknummers. Vaak worden hiervoor hits gebruikt.